Dofinansowanie z PROW

W Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 przewidziano wsparcie na inwestycje chroniące  gospodarstwa przed afrykańskim pomorem świń (ASF) czy powodzią. Wnioski o taką pomoc będzie można składać w oddziałach regionalnych ARiMR od 28 października do 22 listopada 2018 r. Można to zrobić osobiście przez upoważnioną osobę lub nadać przesyłką rejestrowaną w placówce Poczty Polskiej. Termin i warunki ubiegania się o dofinansowanie takich inwestycji podała 2 października w dzienniku ogólnopolski i na portalu ARiMR Maria Fajger Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Nabór takich wniosków prowadzony jest w ramach poddziałania “Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof” na operacje typu “Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej”.

W tym naborze ze wsparcia mogą skorzystać dwie grupy beneficjentów. Pierwsza to rolnicy, którzy zajmują się chowem lub hodowlą nie mniej niż 50 sztuk trzody chlewnej. Mogą oni otrzymać maksymalnie 100 tys. zł w całym okresie realizacji PROW 2014 – 2020, na inwestycje chroniące przed rozprzestrzenianiem się afrykańskiego pomoru świń (ASF). Przy czym wysokość dofinansowania przyznanego przez ARiMR, nie może przekroczyć 80 proc. kosztów kwalifikowalnych przedsięwzięcia. Druga grupa, do której kierowana jest pomoc, to spółki wodne lub związki spółek wodnych, w których większość stanowią rolnicy posiadający grunty rolne. Mogą one otrzymać maksymalnie 500 tys. zł w całym okresie realizacji PROW 2014 – 2020, na inwestycje w urządzenia zapobiegające zniszczeniu gospodarstw przez powódź. Także w tym przypadku limit dofinansowania wynosi 80 proc. kosztów kwalifikowalnych. Ważne jest, żeby spółka została utworzona do wykonywania, utrzymania oraz eksploatacji urządzeń służących do ochrony gospodarstw członków spółki wodnej przed powodzią lub melioracji wodnych oraz prowadzenia racjonalnej gospodarki na terenach zmeliorowanych będących w posiadaniu członków spółki wodnej.

Gorąco zachęcamy wszystkich zainteresowanych do wykorzystania dofinansowania na urządzenia Karcher. Wszystkie dostępne produkty znajdują się w zakładce “Sklep” na górze strony. Przygotowaliśmy również specjalne zestawy do dezynfekcji które mogą Państwo znaleźć poniżej. W razie jakichkolwiek wątpliwości odnośnie wyboru odpowiedniego sprzętu zapraszamy do kontaktu z nami – doświadczeni handlowcy umiejętnie dobiorą urządzenia dla Państwa potrzeb i dostosują ofertę pod Państwa możliwości.

Produkty, które kwalifikują się do dofinansowania to:

  • myjki ciśnieniowe gorącowodne HDS
  • myjki ciśnieniowe zimnowodne HD
  • wyposażenie
  • środki czyszczące i dezynfekujące

Jednym z warunków dofinansowania jest minimalna kwota na fakturze – nie może być mniejsza niż 10.000 PLN netto.

Dokumenty niezbędne do ubiegania się o pomoc znajdują się na stronie ARiMR.

Więcej szczegółów odnośnie akcji znajdą Państwo również na stronie ARiMR.