Wysokociśnieniowe urządzenia czyszczące

1. Moje urządzenie nie zasysa środka czyszczącego!

W odniesieniu do wszystkich urządzeń obowiązuje generalna zasada:

  • Wysokociśnieniowe urządzenie czyszczące zasysa środek czyszczący tylko pod niskim ciśnieniem. Ustawić niskie ciśnienie na lancy (patrz instrukcja obsługi).
  • Oczyścić filtr na wężu ssącym.

Dla urządzeń typu K 502 M, 502 MS, 520 M, 550 M, 550 MS:

  • Otworzyć przepływ obracając filtr na wężu ssącym w prawo. Na tym filtrze można regulować ilość środka czyszczącego.

Dla urządzeń typu K 620 M, 630 M, 630 MS, 650 M, 650 MS, 670 M, 670 MS, 720 Mx, 720 MXS:

  • Na urządzeniu znajduje się pokrętło do regulacji środka czyszczącego (patrz instrukcja obsługi). To pokrętło należy otworzyć. * Poza tym pokrętłem tym można regulować zasysaną ilość.

2. Czy można czyścić samochód wysokociśnieniowym urządzeniem?

Oczywiście, tak i to na wiele sposobów:

  1. Do usunięcia większego zabrudzenia wystarczy spryskać samochód strumieniem wody pod wysokim ciśnieniem.
  2. Jeżeli czyszczenie ma być bardziej dokładne, należy zastosować środek czyszczący RM 555. Sposób postępowania: Ustawić dyszę urządzenia wysokociśnieniowego na niskie ciśnienie. Włożyć wąż do zbiornika ze środkiem czyszczącym. Spryskać pojazd od dołu do góry środkiem czyszczącym. Na koniec zmyć pojazd wodą pod wysokim ciśnieniem.
  3. Do dokładnego czyszczenia zastosować szczotkę. Włożyć wąż do zbiornika ze środkiem czyszczącym. Nałożyć szczotkę na urządzenie. Pojazd można teraz dokładnie wyczyścić szczotką i środkiem czyszczącym. Na zakończenie spryskać go wodą pod wysokim ciśnieniem.

3. Czy urządzenie może zasysać deszczówkę?

Tak, przy takim trybie pracy należy zastosować wąż ssący z filtrem. Nr kat. 4.440-238.0
Podłączyć wąż ssący do urządzenia (na dopływie). Drugi koniec węża ssącego włożyć do beczki z deszczówką. Podłączyć wąż wysokociśnieniowy do urządzenia. Przed włączeniem urządzenia należy zdjąć lancę z pistoletu. Naciskając dźwignię pistoletu włączyć urządzenie. W ten sposób powietrze, które znajduje się w urządzeniu uchodzi a samo urządzenie zaczyna pobierać wodę.