Wytwornice pary

1. Zbiornika nie można otworzyć?

Przyczyna:

 • Kocioł jest jeszcze pod ciśnieniem.

Rozwiązanie:

 • Ciśnienie należy zlikwidować:
 • Najpierw wyłączyć ogrzewanie, potem włączyć dopływ pary (na maks.), wyłącznik na uchwycie przytrzymać tak długo, aż zamknięcie będzie można otworzyć.
 • Jeżeli zbiornik nadal nie można otworzyć, należy skontaktować się z serwisem.

2. Zamiast pary za dużo wody?

Przyczyna:

 • W zbiorniku za dużo wody.
 • Urządzenie nie jest podgrzane w dostatecznym stopniu.
 • Regulator nie jest ustawiony na stopień pary.

Rozwiązanie:

 • Zbiornik na wodę powinien być napełniony maks. do 3/4 pojemności.
 • Odczekać, aż urządzenie podgrzeje się całkowicie.
 • Ustawić regulator na stopień pary.

3. Brak pary?

Przyczyna:

 • Ogrzewanie nie jest włączone.
 • Para nie jest włączona.
 • W urządzeniu znajduje się kamień.

Rozwiązanie:

 • Włączyć ogrzewanie.
 • Włączyć parę.
 • Usunąć z urządzenia kamień przy zastosowaniu RM 511

4. Czas podgrzewania jest zbyt długi?

Przyczyna:

 • W urządzeniu znajduje się kamień.

Rozwiązanie:

 • Usunąć z urządzenia kamień przy zastosowaniu RM 511.

5. Podgrzewanie w ogóle nie działa?

Przyczyna:

 • Kabel nie podłączony do prądu lub bezpieczniki zadziałały.
 • Zbiornik na wodę jest pusty.

Rozwiązanie:

 • Sprawdzić kabel i bezpieczniki.
 • Wlać wodę do zbiornika.

6. Urządzenie “wydmuchuje”?

Przyczyna:

 • Para płynie przez zawór bezpieczeństwa, wszystkie systemy znajdujące się przed nim nie działają.

Rozwiązanie:

 • Problem ten może być usunięty tylko przez autoryzowany serwis.