Odkurzacze na mokro i na sucho

1. Dlaczego główny filtr szybko się zapycha przy zasysaniu pyłu (np. podczas pracy z elektronarzędziami)?

Odkurzaczy na sucho i na mokro często używamy podczas pracy z innymi elektronarzędziami, np. z wiertarkami czy szlifierkami. Ma to na celu natychmiastowe wessanie pyłu generowanego przez pracę tych narzędzi. Dzięki temu oszczędzamy czas na generalnym sprzątaniu po pracy. Jednak, dlaczego główny filtr zatyka się momentalnie po rozpoczęciu pracy odkurzacza?

Przyczyna: Worek filtracyjny nie został założony

Brak worka filtracyjnego w odkurzaczu na sucho powoduje, że wszystkie zanieczyszczenia trafiają bezpośrednio na filtr główny. Jest to sytuacja o tyle niebezpieczna dla urządzenia, że nadmierna ilość pyłu może przedostać się do silnika lub innych podzespołów, powodując uszkodzenia lub nawet awarię sprzętu. Należy pamiętać o tym, że worek filtracyjny nie pełni jedynie funkcji zbiornika zanieczyszczeń, ale także, jak sama nazwa wskazuje, filtra. Jego obecność znacznie wydłuży żywotność filtra oraz innych podzespołów odkurzacza, a także zagwarantuje prawidłową prace urządzenia.

Rozwiązanie: Bezwarunkowo stosować worek filtracyjny

Odkurzacz na sucho nie będzie prawidłowo działał bez założonego worka filtracyjnego. Filtry główne służą do zatrzymywania mniejszych zanieczyszczeń, natomiast worki filtracyjne zatrzymują większe drobiny. Po osadzeniu się na filtrze głównym drobiny te momentalnie zatykają filtry główne. Worki filtracyjne znajdziesz w ofercie wyposażenia urządzeń domowych w sklepie ASC-PRO.


2. Z odkurzacza wydobywa się pył, dlaczego?

Wydobywanie się kurzu z odkurzacza zakłóca pracę urządzenia i przynosi skutek dokładnie odwrotny do zamierzonego. Dlatego należy jak najszybciej zlokalizować miejsce usterki i usunąć ją w celu przywrócenia prawidłowej pracy urządzenia.

Przyczyna: Wąż ssący jest uszkodzony lub nieprawidłowo podłączony

Przez nieszczelność, spowodowaną nieprawidłowym podłączeniem węża ssącego lub jego uszkodzeniem, będą wydobywać się zanieczyszczenia, które docelowo trafić mają do worka filtracyjnego.

Rozwiązanie: Sprawdzić wąż ssący

Zacznij od sprawdzenia podłączenia węża ssącego. Jeśli prawidłowo jest osadzony w gnieździe, oznacza to, że najprawdopodobniej w którymś miejscu posiada usterkę. Włącz odkurzacz i dokładnie sprawdź go na całej długości w celu odnalezienia nieszczelnego miejsca. Jeśli wąż jest uszkodzony, wówczas konieczna jest jego wymiana. Węże ssące oraz ich przedłużenia znajdziesz w kategorii wyposażenie odkurzaczy domowych.

Przyczyna: Brak filtra lub jest on uszkodzony

Główny filtr zatrzymuje mniejsze drobiny pyłu i kurzu, które ze względu na rozmiar przedostają się przez worek filtracyjny. Brak filtra będzie powodował nie tylko wydmuchiwanie zanieczyszczeń na zewnątrz, ale również ich przedostawanie się do silnika lub innych podzespołów urządzenia. To z kolei grozi jego uszkodzeniem.

Rozwiązanie: Wymienić filtr

Wymiana filtra jest bardzo prosta. Wystarczy włożyć go w odpowiednie miejsce zgodnie ze schematem znajdującym się na opakowaniu. Niektóre z filtrów nadają się do czyszczenia pod bieżącą wodą. Pamiętaj jednak, by upewnić się, że filtr może być czyszczony, bowiem niektóre należy po zapchaniu niezwłocznie zutylizować. Wyczyszczony filtr przed ponownym włożeniem go do odkurzacza musi całkowicie wyschnąć.

Szeroki wybór filtrów o różnym stopniu filtracji, a także przeznaczonych do różnych urządzeń znajdziesz w ofercie naszego sklepu.

Przyczyna: Brak worka filtracyjnego

Worek filtracyjny stanowi nie tylko zbiornik dla zanieczyszczeń, ale również jeden ze stopni systemu filtracyjnego. Jego brak spowoduje, że zanieczyszczenia będą wydostawać się na zewnątrz przez szczeliny w obudowie odkurzacza.

Rozwiązanie: Włożyć worek filtracyjny

Worki filtracyjne do odkurzaczy Karcher znajdziesz w kategorii wyposażenia do urządzeń domowych.


3. Odkurzacz nie działa na stopniu 2 (automatyczne włączanie dla elektronarzędzi).

Jedną z cech niektórych odkurzaczy Karcher jest specjalny tryb do pracy z elektronarzędziami, które podczas swojej pracy generują duże ilości pyłu. Celem tej funkcji jest zapobieganie rozprzestrzenianiu się pyłu w miejscu pracy, poprzez bezpośrednie połączenie elektronarzędzia z odkurzaczem. Zaletą tego rozwiązania jest gromadzenie się pyłu wewnątrz zbiornika odkurzacza, a korzyścią znaczne ograniczenie zużycia zasobów niezbędnych do przeprowadzenia prac porządkowych po skończonej pracy. Istotne są tu także aspekty związane z komfortem pracy oraz dbałością o stan zdrowia operatorów.

Przyczyna: stopień 2 jest przeznaczony tylko do pracy z elektronarzędziami

Po ustawieniu stopnia 2 odkurzacz włączy się jedynie po podłączeniu elektronarzędzia do odkurzacza poprzez umieszczone w głowicy odkurzacza gniazdo i umieszczeniu rury ssącej w specjalnie przeznaczonym do tego gnieździe elektronarzędzia, np. szlifierce, wyrzynarce czy bruzdownicy, a w dalszej kolejności po uruchomieniu elektronarzędzia. Rozwiązanie to ma na celu jak najdokładniejsze zbieranie zabrudzeń generowanych podczas pracy elektronarzędzia. W związku z tym odkurzacz nie może zostać uruchomiony przez włącznik umieszczony na jego obudowie.

Rozwiązanie: Podłącz elektronarzędzie do odkurzacza

Aby odkurzacz Karcher pracował w trybie 2 najpierw należy podłączyć elektronarzędzie do umieszczonego w głowicy odkurzacza gniazda, następnie umieścić rurę ssącą w specjalnym gnieździe w elektronarzędzia. Odkurzacz uruchomi się w momencie włączenia elektronarzędzia. Dla dokładniejszego zebrania zabrudzeń odkurzacz będzie pracował jeszcze 15-20 sekund po wyłączeniu elektronarzędzia.


4. Dlaczego odkurzacz stracił moc?

Odkurzacz, który zaczął pracować z niższą mocą niż dotychczas, prawdopodobnie nie będzie dawał zadawalających efektów sprzątania. Dlatego należy niezwłocznie znaleźć i usunąć przyczynę spadku mocy urządzenia, by uzyskiwać satysfakcjonujące efekty pracy odkurzacza.

Przyczyna: worek filtracyjny jest pełny

Przy maksymalnym zapełnieniu worka filtracyjnego droga, jaką pokonuje zasysane powietrze, nie jest w pełni drożna. Wówczas dochodzi do spadku mocy ssania, a w konsekwencji obniżenia efektywności pracy. Przyczyną może być również użycie worka przeznaczonego do innego modelu odkurzacza lub nieprawidłowe umieszczenie go w urządzeniu.

Rozwiązanie: Worek wymienić

Przy maksymalnym zapełnieniu worka należy go bezzwłocznie wymienić. Nie tylko uzyskamy wtedy pełną moc urządzenia, ale również pozbędziemy się nieprzyjemnego zapachu wydobywającego się z pełnego worka. Aby uniknąć obniżenia mocy ssania, worek należy wymieniać przy zapełnieniu go w około ¾ objętości.

Przyczyna: Wkład filtracyjny lub filtr płaski są zabrudzone

Czystość filtra nie wpływa bezpośrednio na moc ssania odkurzacza. Jednakże filtr jest elementem, który zapobiega dostawaniu się zanieczyszczeń do silnika. Jeżeli filtr nie jest w pełni sprawny, wówczas przepuszcza do jednostki napędowej drobiny, które mogą negatywnie wpływać na jego pracę.

Rozwiązanie: Wkład filtracyjny/filtr płaski oczyścić lub wymienić

W celu usprawnienia pracy silnika należy wymienić lub, jeśli istnieje taka możliwość, oczyścić wkład filtracyjny lub filtr płaski. Jeśli zamierzasz oczyścić filtr, upewnij się, że on jest do tego zdatny. Sprawdzisz to, odczytując oznaczenia na opakowaniu. Po oczyszczeniu filtra wodą koniecznie pamiętaj o tym, by przed ponownym umieszczeniem w odkurzaczu dokładnie wysechł.

Przyczyna: Ssawka, rura lub wąż są zapchane

Zapchanie tych elementów wpływa na moc ssącą w identyczny sposób jak maksymalne zapełnienie worka filtracyjnego. W przewodzie ssącym lub samej ssawce mogą znajdować się większe elementy blokujące przepływ powietrza. W przypadku używania turboszczotek należy upewnić się, czy elementy obracające się, nie są zablokowane przez nawinięte na nie sierść lub włosy.

Rozwiązanie: Oczyścić ssawkę, rurę i wąż

Ostrożnie zdemontuj wąż, rurę i ssawkę, a następnie dokładnie obejrzyj, czy nie znajdują się w niej elementy ograniczające ich drożność. W przypadku zapchania, usuń blokujące je elementy. Podczas udrożniania węża ssącego zachowaj szczególną ostrożność w celu uniknięciu przerwania go, co również spowodowałoby znaczną utratę siły ssącej. W takim przypadku konieczna okazałaby się wymiana węża na nowy.

Przyczyna: uszkodzony silnik

Jeżeli wykonanie w/w czynności nie przyniosło oczekiwanych rezultatów – nie przywróciło siły ssącej odkurzacza, to najprawdopodobniej doszło do uszkodzenia silnika.

Rozwiązanie: skontaktuj się z naszym serwisem

Autoryzacja producenta gwarantuje montaż oryginalnych podzespołów, części i materiałów eksploatacyjnych oraz najwyższą jakość obsługi.


5. Odkurzacz wyłącza się samoczynnie?

Samoczynne wyłączania się odkurzacza w czasie pracy, to problem, z którym dość często spotykają się użytkownicy, którzy dopuszczają do nadmiernego zanieczyszczenie urządzenia. Jak poradzić sobie z samoczynnym wyłączaniem się odkurzacza i uniknąć jego serwisowania?

Przyczyna: Zbiornik na śmieci jest pełny

W przypadku całkowitego zapełnienia zbiornika może dojść do sytuacji, w której czujnik napełnienia wyłączy urządzenie chroniąc silnik przed przegrzaniem i inne elementy urządzenia przed uszkodzeniem.

Rozwiązanie: Opróżnić zbiornik na śmieci i oczyścić czujnik napełnienia

Po opróżnieniu zbiornika na śmieci należy oczyścić czujnik, aby zapewnić jego prawidłowe działanie. Należy pamiętać o tym, że czujnik musi pozostać suchy, dlatego najlepiej unikać czyszczenia z użyciem jakiejkolwiek wilgoci ewentualnie dokładnie osuszyć po zakończeniu czyszczenia.

Przyczyna: czujniki napełnienia i obudowa są wilgotne

W takiej sytuacji może dojść do powstania tzw. mostka wilgoci. Nagromadzenie się wilgoci w czujniku może doprowadzić do tego, że jego odczyty nie będą prawidłowe, przez co odkurzacz może zacząć wyłączać się czasie pracy.

Rozwiązanie: osuszyć urządzenie

Jeśli na jakimkolwiek podzespole odkurzacza nagromadzi się wilgoć, wówczas należy dokładnie osuszyć cały odkurzacz i dopiero wtedy podjąć ponowną próbę uruchomienia.