Zwroty i reklamacje

Zwroty i reklamacje sprzętu Karcher

Zwroty

Zgodnie z obowiązującymi przepisami klient dokonujący zakupu na odległość, poza salonem ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży i zwrotu towaru bez podania przyczyny i ponoszenia kosztów.

Termin do odstąpienia od umowy sprzedaży towarów wygasa po upływie 14 dni od dnia od otrzymania przesyłki z zamówionym przez Państwa towarem.

Instrukcja zwrotu towaru:
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy sprzedaży towarów, w terminie do 14 dni od otrzymania przesyłki z zamówionym przez Państwa towarem należy poinformować sprzedawcę o decyzji o odstąpieniu od umowy sprzedaży towarów w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. poprzez przesłanie na adres e-mail: biuro[at]asc-pro.pl maila z imieniem, nazwiskiem i numerem zamówienia oraz informacją jakie produkty życzą sobie Państwo zwrócić).

Dokonanie zwrotu możliwe jest poprzez wypełnienie formularza zwrotu zawierającego oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży towarów, ale nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy sprzedaży towarów wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy sprzedaży towarów przed upływem terminu do odstąpienia od umowy sprzedaży towarów.

W terminie do 14 dni od dnia, w którym prześlą Państwo oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży towarów i zamiarze zwrócenia zamówionych towarów należy zwrócić towar:

1. Wysyłkowo na adres sklepu internetowego
Towar należy zwrócić przesyłając go wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy sprzedaży towarów na niżej podany adres:

PHU ASC-PRO S.C. Krzysztof Góral, Roman Kryl

ul. Działdowska 30, 51-427 Wrocław

2. Osobiście w Salonie sprzedaży
Należy zgłosić się do Salonu ASC-PRO w miarę możliwości wraz z dowodem zakupu lub jego kopią (paragon).

 

Uprzejmie informujemy, że zwracany towar nie może nosić śladów użytkowania. Zwracany towar powinien posiadać wszystkie metki oraz powinien posiadać oryginalne opakowanie producenta. W przypadku wysyłki zwracanego towaru bardzo prosimy o dokładne zabezpieczenie paczki aby nie uległa uszkodzeniu lub zniszczeniu w transporcie.

Zwrot dokonanych przez Państwa płatności, w tym kosztów dostarczenia towarów (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sprzedawcę) zostanie dokonany niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży.

Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że w sposób wyraźny złożą Państwo inną dyspozycję. W każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Państwa do chwili otrzymania z powrotem zwracanych towarów lub dostarczenia przez Państwa dowodu odesłania zwracanych towarów.

Reklamacje

W celu zgłoszenia reklamacji Prosimy postępować zgodnie z poniższymi wskazówkami:

Zgłoszenie reklamacji może nastąpić m.in. poprzez wypełnienie formularza reklamacji dostępnego na stronie internetowej sklepu internetowego lub zgłoszenie reklamacji osobiście w Salonie sprzedaży.

Wypełniony formularz bądź też oświadczenie o składanej reklamacji prosimy o wydrukowanie i podpisanie.

W przypadku braku możliwości wydrukowania bardzo prosimy o przesłanie wypełnionego formularza na adres e-mail: biuro[at]asc-pro.pl

Reklamowany towar wraz z wypełnionym formularzem reklamacyjnym lub oświadczeniem o składanej reklamacji prosimy przesłać na adres:

 

PHU ASC-PRO S.C. Krzysztof Góral, Roman Kryl

ul. Działdowska 30, 51-427 Wrocław

 

Reklamacja zostanie rozpatrzona do 14 dni od dnia złożenia reklamacji towarów. O decyzji Rzeczoznawcy zostaną Państwo powiadomieni drogą mailową lub telefoniczną.

Pozasądowe sposoby rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń

Sprzedawca informuje Państwa o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji Towarów:

 

Klient będący konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a. jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.

b. jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą.

c. może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.

d. “może złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/”

 

Dane sprzedawcy:

Krzysztof Góral prowadzący działalność gospodarczą pod firmą P.H.U. ASC – PRO Krzysztof Góral we Wrocławiu wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacja o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, pod adresem ul. Działdowska 30, 51-427 Wrocław NIP: 894-190-66-42 REGON: 021030677 oraz Roman Kryl prowadzący działalność gospodarczą pod firmą P.H.U. ASC – PRO Roman Kryl we Wrocławiu wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacja o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, pod adresem ul. Działdowska 30, 51-427 Wrocław NIP: 895-164-05-71 REGON: 021025506 prowadzącymi wspólnie działalność gospodarcza pod nazwą PHU ASC-PRO S.C. we Wrocławiu, na podstawie umowy o zawarciu spółki cywilnej, NIP:895-183-54-29 REGON: 020079612; tel/fax +48 71 330 74 28; email: biuro[at]asc-pro.pl

Dokumenty do pobrania

Pouczenie o odstąpieniu od umowy świadczenia usług
Pouczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży
Formularz reklamacji usług
Formularz reklamacji towaru
Formularz odstąpienia od umowy świadczenia usług
Formularz odstąpienia od umowy sprzedaży