Wytwornice pary

1.    Zbiornika nie można otworzyć?

Kiedy zbiornik na wodę w parownicach Karcher nie chce się otworzyć, wówczas jesteśmy zmuszeni do przerwania pracy. Bez otwarcia zbiornika nie da się bowiem dolać wody, a co za tym idzie – urządzenie nie będzie w stanie prawidłowo pracować. Jak poradzić sobie z tym problemem?

Przyczyna: Kocioł jest jeszcze pod ciśnieniem

Wszystkie urządzenia Karcher są skonstruowane w taki sposób, by używanie ich było w pełni bezpieczne – posiadają zabezpieczenia, które zapobiegają ewentualnym zagrożeniom dla zdrowia. Właśnie dlatego zbiorniki nie otwierają się, kiedy wciąż znajdują się pod ciśnieniem. Dzięki temu użytkownicy nie są narażeni na bolesne poparzenia gorącą parą.

Rozwiązanie

Aby móc swobodnie otworzyć zbiornik, konieczne jest zlikwidowanie ciśnienia wewnątrz kotła. W tym celu należy:

  • wyłączyć ogrzewanie,
  • włączyć dopływ pary na maksymalną moc,
  • wyłącznik na uchwycie przytrzymać do czasu, kiedy zamknięcie będzie można otworzyć.

Jeżeli po wykonaniu wszystkich powyższych czynności zbiornik nadal nie chce się otworzyć, wówczas skontaktuj się z serwisem ASC-PRO. Nasi specjaliści zajmą się Twoim urządzeniem.

W naszym sklepie dostępne są również wytwornice pary, które zawierają dwa zbiorniki. Ich ogromną zaletą jest możliwość nieustannej pracy bez konieczności robienia przerw na napełnianie i czekanie, aż bojler ostygnie lub ponownie się nagrzeje. Przykładem takiego urządzenia jest parownica Karcher SC 5 EasyFix Iron.


2. Zamiast pary za dużo wody?

Czyszczenie powierzchni gorącą parą ma na celu poprawę skuteczności oraz eliminację środków chemicznych. Jest to zatem bardzo wydajna i przyjazna dla środowiska naturalnego metoda czyszczenia powierzchni w gospodarstwie domowym. Kiedy z dyszy Twojego urządzenia zamiast pary wydostaje się woda, oznacza to, że urządzenie nie działa poprawnie lub jest nieodpowiednio używane. Dowiedz się, jakie mogą być przyczyny tego problemu.

Przyczyna: w zbiorniku znajduje się za dużo wody

Zbiornik na wodę powinien być napełniony maksymalnie do ¾ swojej objętości. Uzupełnienie zbiornika do pełna może powodować nadmierną wilgotność pary, która szybciej się skrapla. W takim przypadku z dyszy będzie wydostawać się niepożądana woda.

Przyczyna: Urządzenie nie jest podgrzane w dostatecznym stopniu

W takim wypadku nie jest wytwarzana optymalna ilość pary. Należy zatem odczekać, aż parownica nagrzeje się do odpowiedniej temperatury. Aby przyspieszyć proces podgrzewania, do urządzenia można wlać ciepłą wodę. Pomoże w tym również napełnienie zbiornika mniejsza ilością wody. Jeżeli proces podgrzewania nadmiernie się wydłuża, przyczyną tego może być osadzenie się kamienia wewnątrz parownicy. Wówczas należy odkamienić urządzenie specjalnym środkiem dostępnym w salonie i sklepie internetowym ASC-PRO.

Przyczyna: Regulator nie jest ustawiony na stopień pary

W takim przypadku upewnić się, czy regulator został ustawiony na stopień pary. W przeciwnym razie należy go przestawić właśnie na parę.

W przypadku, kiedy powyższe rozwiązania nie przynoszą efektów, skontaktuj się z naszym serwisem.


3. Brak pary?

Brak pary jest zasadniczym problemem, który uniemożliwia czyszczenie powierzchni przy użyciu parownic Karcher. Przyczyn tego problemu może być kilka. Jednak większość da się rozwiązać bez najmniejszej choćby ingerencji w urządzenie.

 

Przyczyna: ogrzewanie nie jest włączone

Para wytwarza się poprzez podgrzanie wody do temperatury, w której zmienia swój stan skupienia z ciekłego w parowy. Wyższa temperatura pary daje bardziej zadowalające efekty czyszczenia czy prasowania.

Rozwiązanie

Należy włączyć ogrzewanie i odczekać, aż urządzenie osiągnie optymalną temperaturę.

Przyczyna: para nie jest włączona

Parownice Karcher umożliwiają regulowanie ilości wytwarzanej pary. Ilość pary może być ustawiona na minimum lub być całkowicie wyłączona.

Rozwiązanie

Należy włączyć parę lub zwiększyć jej poziom.

Przyczyna: na wewnętrznych ściankach zbiornika odłożył się kamień kotłowy

Podczas podgrzewania z wody wytrącają się osady wapnia i magnezu, osadzając się na ścianach urządzenia oraz elementach podgrzewających wodę jako tzw. kamień kotłowy. W zależności od twardości wody kamień może osadzać się w różnym tempie. Warstwa kamienia w pierwszej kolejności przejawia się poprzez obniżenie wydajności urządzeń grzewczych. W dłuższej perspektywie może to doprowadzać do uszkodzeń.

Rozwiązanie

Z urządzenia należy usunąć kamień. W tym celu producent zaleca użycie środka odkamieniającego RM 511. Aby uniknąć osadzania się kamienia można używać miękkiej, przefiltrowanej lub przegotowanej wody.


4. Czas podgrzewania jest zbyt długi?

Zbyt długie nagrzewanie urządzenia wydłuża czas pracy, a także może się przyczynić do zwiększenia kosztów energii i obniżenia wydajności parownicy.

Przyczyna: na wewnętrznych ściankach zbiornika odłożył się kamień kotłowy

Woda zawiera związki wapnia i magnezu, które w wyniku podgrzewania wytracają się i osadzają na ścianach zbiorników oraz urządzeń podgrzewających. Osad z kamienia obniża wydajność urządzenia, przez co czas nagrzewania wody wydłuża się.

Rozwiązanie

Z urządzenia należy usunąć kamień przy użyciu zalecanego przez producenta środka odkamieniającego RM 511. Używanie miękkiej wody, przefiltrowanej lub przegotowanej znacznie ograniczy osadzanie się kamienia na ściankach zbiornika oraz grzałkach w urządzeniu.


5. Podgrzewanie w ogóle nie działa?

Warunkiem koniecznym dla pracy urządzenia czyszczącego, jakim jest wytwornica pary Kӓrcher, jest podgrzewanie wody do wysokiej temperatury, stąd brak podgrzewania sprawia, że urządzenie staje się bezużyteczne.

Wspomnieliśmy wyżej, że proces podgrzewania wody może się wydłużać przez to, że w zbiorniku oraz na grzałkach osadza się kamień kotłowy, co jest efektem długotrwałego braku odkamieniania urządzenia i w dalszej konsekwencji prowadzi do uszkodzeń poszczególnych elementów wytwornicy. Może się jednak okazać, iż brak odkamieniania i uszkodzenie poszczególnych elementów urządzenia, nie są jedynymi przyczynami całkowitego braku podgrzewania wody.

Przyczyna: kabel nie jest podłączony do prądu

Brak zasilania uniemożliwia pracę urządzenia.

Rozwiązanie

Upewnij się, że kabel zasilający został podłączony do gniazda elektrycznego z napięciem 230 V.

Przyczyna: zadziałały bezpieczniki

W urządzeniu mogły spalić się bezpieczniki, zatem należy je wymienić. Jeśli przyczyną odcięcia zasilania przez bezpieczniki są usterki wytwornicy pary (sytuacja się powtarza), wówczas zalecamy kontakt z naszym Autoryzowanym Serwisem Karcher ASC-PRO przy ulicy Działdowskiej 30 we Wrocławiu.

Przyczyna: zbiornik na wodę jest pusty

Urządzenie nie będzie podgrzewać wody, jeśli zbiornik na wodę nie zostanie napełniony w odpowiedniej objętości.

Rozwiązanie

W celu przywrócenia prawidłowego nagrzewania wody, proszę uzupełnić zbiornik w ¾ jego pojemności.


6. Urządzenie “wydmuchuje”?

Przyczyna: para wydostaje się przez zawór bezpieczeństwa

Kiedy w zbiorniku pary ciśnienie przekracza dopuszczalną wartość, otwiera się zawór bezpieczeństwa upuszczając nadmiar ciśnienia (pary). W takiej sytuacji systemy urządzenia nie działają poprawnie, co uniemożliwia prawidłowe funkcjonowanie parownicy. Taki stan rzeczy może być efektem uszkodzeń poszczególnych elementów urządzenia.

Rozwiązanie

Mając na uwadze stopień skomplikowania przyczyny tej usterki, odradzamy podejmowanie samodzielnych prób naprawy urządzenia. W takiej sytuacji zalecamy kontakt z naszym Autoryzowanym Serwisem Kӓrcher ASC-PRO przy ulicy Działdowskiej 30 we Wrocławiu.