Czyszczenie paneli słonecznych | ASC PRO

Czyszczenie paneli słonecznych

Czyszczenie paneli fotowoltaicznych

1.  Jak często należy czyścić instalację fotowoltaiczną?

Częstotliwość czyszczenia w dużym stopniu zależy od warunków lokalnych, a ostatecznie od stopnia zanieczyszczenia instalacji. Często zaleca się czyszczenie co najmniej dwa razy w roku, raz po kwitnieniu (zanieczyszczenia, takie jak pyłki) i raz po zbiorach (zanieczyszczenie pyłem zawieszonym w powietrzu). Innymi okolicznościami do częstszego czyszczenia są długie suche okresy, zlokalizowane w pobliżu wytwórni pasz lub zakładów przemysłowych oraz kominów obiektów inwentarskich.

 


2. Skąd mam wiedzieć, że mój system wymaga wyczyszczenia / stracił moc?

Obserwacja optyczna: bardzo silne zanieczyszczenie wizualne (kurz, pyłki, resztki paszy, ptasie odchody, mchy i porosty)

  • Porównanie z sąsiednimi rolnikami: rolnicy często porównują między sobą wydajność swoich systemów. Tym samym wpływ pogody jest w dużej mierze wykluczony.
  • Rejestrator danych: Systemy fotowoltaiczne są coraz częściej wyposażone w rejestrator danych / zdalny monitoring. Dzięki temu wydajność systemu można wygodnie sprawdzić.

3. Jak wyczyścić mój system? Od góry (z dachu) czy od dołu (z podnośnika)?lance teleskopowe, szczotki

Liczne testy zastosowań wykazały, że czyszczenie od góry (z dachu) zapewnia korzyści pod względem komfortu czyszczenia i osiągalnej wydajności powierzchniowej.
Kluczowymi wymaganiami są warunki bezpieczeństwa na dachu (sposób zabezpieczenia użytkownika), obecność sprzętu zabezpieczającego (zabezpieczenie przed upadkiem), dostępność na dachu, niezbyt duże nachylenie dachu i brak opadów. Dopiero gdy te kryteria są spełnione i użytkownik czuje się bezpiecznie poruszając się po dachu, zaleca się czyszczenie od strony dachu.

Do czyszczenia od dołu należy użyć podnośnika. Podnośnik zapewnia maksymalne bezpieczeństwo, stabilność i elastyczność (duży zasięg roboczy). Korzystanie z podnośnika ma tę zaletę, że czyszczenie może odbywać się również podczas deszczu, a dodatkowo gwarantuje bezpieczeństwo w koszu podnośnika. Zasadniczo czyszczenie z podnośnika musi być wykonywane przez dwie osoby. Jedna osoba jest odpowiedzialna głównie za trzymanie i kontrolowanie systemu czyszczenia i jest wspomagana przez drugą osobę w razie potrzeby (całkowicie wysunięta lanca teleskopowa lub podczas przenoszenia szczotki obrotowej do następnego rzędu paneli). Druga osoba steruje koszem podnośnika i zapewnia płynne pracę podczas wysuwania i wsuwania lancy teleskopowej oraz uporządkowane prowadzenie węży wysokociśnieniowych.

Czyszczenie z ziemi nie jest możliwe! Szczotki należy umieścić na panelach w pozycji schowanej lancy teleskopowej. Następnie lancę teleskopową można wysunąć. Podnoszenie szczotek na wysuniętej lancy teleskopowej jest niedozwolone.


4. Co zrobić, jeśli lanca teleskopowa 14 m nie jest wystarczająca?

asc-pro-lanca-teleskopowa-karcher-tl-10-h-4-762-611-0Bardzo duże instalacje fotowoltaiczne osiągają wysokość > 14m. Tutaj nawet przy 14-metrowej lancy teleskopowej nie każdy panel jest dostępny z jednej strony (od góry lub od dołu). Użytkownik ma dwie możliwości:

  • Czyszczenie z dwóch stron, połowa instalacji fotowoltaicznej od góry, druga połowa od dołu, jeśli dostęp do dachu jest możliwy z obu stron.
  • Użycie podnośnika o odpowiedniej wysokości wysunięcia. Podnośnik musi być ustawiony tak, aby kosz wystawał nad system fotowoltaiczny. W ten sposób zakres roboczy zostanie znacznie rozszerzony i wtedy nawet bardzo duże systemy można całkowicie wyczyścić.

5. Czy podczas czyszczenia można uszkodzić panele?

Materiał włosia jest bardzo miękki i przetestowany w wielu aplikacjach na myjni samochodowych, dzięki czemu można uniknąć zarysowań paneli. Należy jednak zauważyć, że w stanie WYŁĄCZONYM szczotka nie może być pchana na suche i zabrudzone panele. W takim przypadku cząsteczki brudu mogą powodować zarysowania. Obrotowe szczotki odwirowują wodę na zewnątrz i zapewniają w ten sposób wstępne mycie sąsiednich paneli, co usuwa zabrudzenia i zapobiega zarysowaniom.

W teście DLG zbadano w szczególności ryzyko uszkodzenia paneli. Badania DLG potwierdziły, że system nie stwarza żadnego ryzyka uszkodzenia paneli, jeśli jest używany prawidłowo.
Podczas czyszczenia należy bezwzględnie unikać wchodzenia na moduły solarne!


6. Co jest zalecane – czyszczenie gorącą czy zimną wodą?

W większości zastosowań wystarczy mycie zimną wodą. Wysoka siła mechaniczna obracających się szczotek usuwa większość zanieczyszczeń (zanieczyszczenia emisyjne, kurz, pyłki, ptasie odchody, mech i porosty).
W przypadku tłustych zanieczyszczeń (szczególnie w instalacjach nad obiektami inwentarskimi) zalecamy dodatkowe użycie naszego środka do czyszczenia RM 99.
W razie potrzeby można również użyć ciepłej wody (maks. 40 °C!).


7. O której porze dnia najlepiej czyścić panele słoneczne?

Zasadniczo nie ma ograniczeń w tej kwestii. Należy unikać czyszczenia w południe (przy maksymalnym nasłonecznieniu) w bardzo gorące i pogodne dni. Bardzo duże różnice temperatur między ogrzewanymi panelami a zimną wodą mogą prowadzić do pęknięć naprężeniowych szkła paneli.
Czyszczenie we wczesnych godzinach porannych okazało się korzystne, ponieważ panele często są jeszcze mokre od porannej rosy, a zanieczyszczenia są wstępnie namoczone.


8. Jaka woda jest zalecana do czyszczenia?

Woda z kranu i deszczówka, woda ze studni, woda zmiękczona, woda zdemineralizowana i woda z odwróconej osmozy …

W regionach, w których występuje miękka woda (około 8 °dH / 1,5 mmol/l), do czyszczenia można użyć wody z kranu.
W regionach z twardą wodą (od około 8 °dH / 1,5 mmol/l) należy dodatkowo zastosować środek czyszczący RM 99 lub system zmiękczania wody (WS 50 i WS 100). Jeśli nie jest używany RM 99 ani system zmiękczania wody, na czyszczonych płytach pozostanie kamień.

Zwykle twardość wody deszczowej jest bliska zeru, dlatego nadaje się również do czyszczenia instalacji fotowoltaicznych. Analiza wody deszczowej jest jednak niezbędna, ponieważ może ona zostać zanieczyszczona podczas zbierania i przechowywania. Nawet w przypadku wody ze studni analiza wody jest konieczna, ponieważ często występują zbyt wysokie wartości manganu i żelaza.
W przypadku korzystania z wody deszczowej i studniowej zalecamy stosowanie dużego dokładnego filtra na wejściu urządzenia.


9. Co mam zrobić przeciwko osadzaniu się kamienia?

Jeżeli po wyschnięciu na panelach pozostanie kamień, zalecamy do następnego czyszczenia użyć RM 99 lub zmiękczacza wody.


10. Kiedy zalecane jest stosowanie RM 99?srodek-do-czyszczenia-paneli-fotowoltaicznych-rm-99-solar-cleaner-6-295-798-0

Gdy występują tłuste zanieczyszczenia (szczególnie w systemach w obiektach inwentarskich)

  • Do uporczywych zanieczyszczeń, takich jak ptasie odchody
  • W regionach z twardą, bardzo wapienną wodą (od około 8 °dH / 1,5 mmol/l).

Ani RM 99, ani system zmiękczania wody stosowany po wyschnięciu oczyszczonych paneli nie pozostawiają kamienia na powierzchni.