Technologia czyszczenia suchym lodem | ASC PRO

Technologia czyszczenia suchym lodem

technologia-czyszczenie-suchym-lodem-karcher

Czym jest suchy lód?

 • Suchy lód powstanie w wyniku szybkiego rozprężenie ciekłego dwutlenku węgla (CO2)podstawy-czyszczenia-suchym-lodem-pellet
 • Rozprężenie to powoduje spadek temperatury, dlatego CO2 zamarza w temperaturze -78,5 °C do postaci „śniegu”, który jest sprężany w matrycy w granulki wielkości od 0,5-3mm
 • Suchy lód nie topi się, tylko bezpośrednio sublimuje do postaci gazowego dwutlenku węgla
 • Pellety suchego lodu dostępne są na całym świecie w różnych gradacjach, natomiast urządzenia IB używają pellet o średnicy ~ 3mm

Podstawy czyszczenia suchym lodem – zasada działania oparta jest na 3 czynnikach

 • Czyszczenie mechaniczne:podstawy-czyszczenia-suchym-lodem-karcher-ib
  Pellety suchego lodu wylatują z pistoletu z prędkością naddźwiękową i uderzają w warstwę zanieczyszczenia powodując jej pękanie
 • Czyszczenie temperaturą:
  Niska temperatura (-78,5°C) pelletu suchego lodu powoduje mikro szoki termiczne. Warstwa zanieczyszczeń kurczy się co prowadzi do pęknięć.
 • Czyszczenie sublimacją:
  Pellety wchodzą w szczeliny warstwy zanieczyszczenia, w których sublimują (eksplodują) zwiększając swoją objętość 400 krotnie

 

Suchy lód usuwa:

 • Farba – powłoka lakiernicza
 • Olej / smar
 • Smoła / brud asfaltowy
 • Atrament
 • Żywice
 • Lepik / klej
 • Wosk
 • Środki wiążące
 • Resztki silikonu / gumy
 • Guma do żucia
 • Graffiti
 • …i wiele więcej
podstawy-czyszczenia-suchym-lodem-korzysci

Sprężone powietrze

Urządzenia do czyszczenia suchym lodem potrzebują do pracy sprężonego powietrza. Jakość powietrza musi być co najmniej Class 3, ISO 8573-1. Może być dostarczone z istniejącej instalacji stacjonarnej lub z osobnego mobilego lub stacjonarnego kompresora.

Zależnie od zastosowania i rodzaju dyszy instalacja stacjonarna z ciśnieniem 0,7 MPa i wydajnością powietrza 3m³/min jest wystarczająca (np. czyszczenie form). Dla cięższych zanieczyszczeń czy także pokazów zalecane jest posiadanie przynajmniej 0,8-1,0 MPa i 5-8 m³/min. Optymalna konfiguracja dla wszystkich dysz i zastosowań to 1,0-1,6 MPa i 8-12 m³/min.


Przegląd urządzeń

IB 7/40

Mobilne urządzenie do stosowania z kompresorami wewnątrz zakładowymi. Przeznaczone do czyszczenia metodą strumieniową z wykorzystaniem suchego lodu. Mała, kompaktowa obudowa, duża mobilność, m.in. nawijak przewodu uziemiającego. Zbiornik na suchy lód wzmacniany tworzywem z włókna szklanego, dzięki czemu urządzenia nie zamarza.

Zabrudzone formy, narzędzia lub maszyny są często trudne do wyczyszczenia. Technologia piaskowania nie sprawdza się w wielu wypadkach gdyż pozostawia resztki ścierniwa. Oznacza to konieczność przeprowadzenia czyszczenia po czyszczeniu. Rozwiązaniem tego problemu jest suchy lód. Przechodzi on w powietrzu z postaci stałej (granulat CO2) bezpośrednio do gazowej (sublimuje), dlatego też po czyszczeniu nie powstają ścieki ani ścierniwo. Rezultatem jest całkowita czystość.

Cechy

 • Obsługa za pomocą pistoletu spustowego
 • Ciśnienie robocze regulowane bezpośrednio na pistolecie
 • Ilość zużycia suchego lodu regulowana bezpośrednio na pistolecie
 • Separator wody i oleju
 • Możliwość podłączenia do wewnętrznych instalacji sprężonego powietrza
Dane techniczne

Zużycie suchego lodu:  15-50 kg/h
Pojemność zbiornika:  15 kg
Średnica pellet:  3 mm
Ciśnienie robocze:  0,2-1,0 MPa
Wydatek powietrza:  0,5 -3,5 m³/min
Podłączenie powietrza:  ¾ “
Napięcie:  220-240 V
Moc:  600 W
Ciężar (pusty):  81,5 kg
Wymiary:  (Dł. x Sz. x Wys.) 768 x 510 x 1096

urzadzenie-przemyslowe-do-czyszczenia-suchym-lodem-karcher-ib-7-40-adv

IB 15/120

IB 15/120 jest urządzeniem do czyszczenia przy wykorzystaniu granulek suchego lodu jako materiału czyszczącego. Granulki są przyspieszane przez sprężone powietrze do prędkości naddźwiękowej i nanoszone na zanieczyszczony materiał poprzez wąż do piaskowania oraz pistolet tj. w metodzie piaskowania. Dzięki kompaktowym wymiarom, urządzenie jest bardzo mobilne. Szeroki zakres urządzenia wydajności daje wiele możliwości jego zastosowania.

Korzyści klienta:

 • Najwyższa wydajność czyszczenia: powoduje szybsze czyszczenie
 • GRP Zbiornik na suchy lód: Zapobiega zamarzaniu zbiornika, gwarantując wydajną pracę bez postojów
 • Opróżnianie zbiornika na suchy lód: Możliwość opróżnienia suchego lodu ze zbiornika za pomocą jednego przycisku. Zapobiega to zamarzaniu urządzenia

czyszczenie-suchym-lodem-karcher-ib-15-120

Dane techniczne

Zużycie suchego lodu:  30-120 kg/h
Pojemność zbiornika:  40 kg
Średnica pellet:  3 mm
Ciśnienie robocze:  0,2-1,6 MPa
Wydatek powietrza:  0,7 -12 m³/min
Podłączenie powietrza:  ¾ “
Napięcie:  220-240 V
Moc:  600 W
Ciężar (pusty):  91,5 kg
Wymiary:  (Dł. x Sz. x Wys.)  716 x 850 x 1102

urzadzenie-przemyslowe-do-czyszczenia-suchym-lodem-karcher-ib-15-120

IB 10/8 L2P

Pierwsze na świecie i jedyne urządzenie do czyszczenia suchym lodem ze zintegrowaną funkcją wytwarzania granulek suchego lodu. Nasze opatentowane urządze­nie do czyszczenia suchym lodem IB 10/8 L2P to tech­niczna rewolucja. Po raz pierw­szy możesz wykorzystać nie­zwykłej jakości czyszczenie suchym lodem, w dogodnym momencie i bez długich przy­ gotowań. Urządzenie IB 10/8 L2P jest zawsze w gotowe do użycia, ponieważ zgodnie z zapotrzebowaniem, wytwarza granulki suchego lodu. Podczas użytkowania to wyjąt­kowe urządzenie zużywa nie­wielką ilość sprężonego powie­trza. Ta oraz pozostałe właściwości naszego urządze­nia IB 10/8 L2P sprawiają, że czyszczenie suchym lodem jest atrakcyjnym oraz ekonomicz­nym rozwiązaniem dla wielu grup docelowych i w przy­padku licznych zastosowań.

czyszczenie-suchym-lodem-karcher-ib-10-8-l2p

 

Dane techniczne

Zużycie suchego lodu:  2-8 kg/h
Średnica pellet:  2,5 mm
Ciśnienie robocze:  0,07-1,0 MPa
Wydatek powietrza:  0,07 -0,8 m³/min
Napięcie:  220-240 V
Moc:  1000 W
Ciężar (pusty):  92 kg
Wymiary:  (Dł. x Sz. x Wys.) 870 x 450 x 970

urzadzenie-do-czyszczenia-suchym-lodem-ib-10-8-l2p-1-574-200-0

Czyszczenie suchym lodem wszystkich zastosowań

Nasze urządzenia do czyszczenia suchym lodem zachwycają wyszukaną technologią, bezkompro­misową wydajnością oraz niezawodną jakością.

 

urzadzenie-do-czyszczenia-suchym-lodem-ib-10-8-l2p-1-574-200-0 urzadzenie-przemyslowe-do-czyszczenia-suchym-lodem-karcher-ib-7-40-adv urzadzenie-przemyslowe-do-czyszczenia-suchym-lodem-karcher-ib-15-120
IB 10/8 L2P IB 7 /40 IB 15/120
Zastosowanie: regularne. planowane

Obszar/Rozmiar: małe obszary, czyszczenie punktowe

Zastosowanie: regularne. planowane

Obszar/rozmiar: mate do średnich obszarów

Zastosowanie: regularne. planowane

Obszar/rozmiar: duże obszary

Czyszczenie punktowe

 • Brak logistyki związanej z koniecznością zapewnienia suchego lodu
 • Urządzenie jest natychmiast gotowe do użycia. brak konieczności planowania i przygotowania
 • Bardzo niskie zużycie sprężonego powie­trza (urządzenie jest przeznaczone do sprę­żarek wykorzystywanych w warsztatach)
 • Bardzo mały, prosty w obsłudze pistolet spryskujący, idealny do czyszczenia w wąskich obszarach
 • Wyjątkowo łagodne czyszczenie delikat­nych powierzchni
 • Czyszczenie maszyn, silników, tapicerki i elektronicznych elementów
 • Moc kompresora: 5 kW

Czyszczenie w ramach konserwacji

 • Bardzo solidne urządzenie dla przemysłu Bardzo elastyczne czyszczenie w różnych miejscach na produkcji
 • Urządzenie zostało zaprojektowane specjal­nie z myślą o istniejących sieciach sprężo­nego powietrza
 • Możliwość elastycznego użytkowania i pro­stego manewrowania, kompaktowa budowa
 • Moc kompresora: 35 kW

 

 

 

 

Dokładne czyszczenie

 • Bardzo solidne urządzenie dla przemysłu;
 • Wysoka wydajność powierzchniowa
 • Wysokie ciśnienie do usuwania uporczy­wych zanieczyszczeń
 • Duży zakres mocy do różnych zadań.
 • Moc kompresora: 115 kW