Wypożyczalnia

Jeśli masz jakieś pytanie – dzwoń: 71 325 63 19 – chętnie odpowiemy!

Godziny otwarcia wypożyczalni:

Poniedziałek – piątek: 8:30 – 16:30
Sobota: 9:00 – 12:30

 Zasady Funkcjonowania Wypożyczalni

”Rozwiń”


Aby wypożyczyć urządzenie sprzątające należy zgłosić się do naszego punktu handlowo-serwisowego od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:30 do 16:30 bądź w sobotę od godziny 9:00 do godziny 13:00 gdzie zostanie spisana umowa na wynajem sprzętu. Za każdy sprzęt pobieramy kaucje zwrotną. Zwrot kaucji nastąpi po oddaniu urządzenia w godzinach od 8:30 do 16:30 od poniedziałku do piątku bądź w sobotę od godziny 9:00 do godziny 13:00 w stanie nieuszkodzonym i niezabrudzonym. Nie zwrócenie sprzętu w terminie powoduje po stronie najemcy obowiązek zapłaty Wynajmującemu wynagrodzenia w wysokości pełnej ceny za dobę wypożyczenia wynajmowanego urządzenia.

W przypadku nie zwrócenia, zniszczenia, lub uszkodzenia wypożyczonego sprzętu Najemca zobowiązuje się pokryć pełne koszty odkupienia sprzętu według aktualnych cen rynkowych, lub też pełne koszty naprawy, na podstawie rachunku przedłożonego przez Wynajmującego. Najemca powinien zapoznać się z zasadami BHP przed pracą ze sprzętem. Jednocześnie informujemy, że nie sprawdzamy kwalifikacji Najemcy do pracy z danym sprzętem i nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne szkody bądź obrażenia związane z jego użytkowaniem.

”Zwiń”

Podane ceny są cenami netto za jedną, pełną dobę zegarową (24 godziny).

Urządzenia w ofercie wypożyczalni